Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Ravintola Alberga Oy (y-tunnus: 0724998-4)
  Leipurinkuja 2
  02650 Espoo
  Puh. 09 5123 600
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Vuokko Varila-Kiverä
  Puh. 09 5123 6010
 3. Rekisterin nimi
  Ravintola Alberga Oy:n Kanta-asiakasrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Ravintola Alberga Oy:n suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot
  Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot
• sukupuoli
• syntymäaika

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. puhelinnumero)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (ostojen kappalemäärä ja kokonaissumma)
• palvelujen käyttö (esim. tekstiviestin vastaanotto)
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.
 2. Tietojen luovutus
  Ravintola Alberga Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
 3. Rekisterin suojaus
  Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Ravintola Alberga Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työntekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Ravintola Alberga Oy:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Ravintola Alberga Oy:n toimistoon yllä olevaan osoitteeseen.